Make your own free website on Tripod.com

  1. Menghasilkan pelajar yang sentiasa berketrampilan untuk memenuhi dan menyahut cabaran masyarakat dan Negara.
  2. Meningkatkan atau sekurang - kurangnya menstabilkan Pendidikan Asas ke arah kecemerlangan.
  3. Mengukuhkan serta mewujudkan budaya cemerlang bagi merealisasikan Wawasan Pendidikan Negara.
  4. Mewujudkan sekolah yang cemerlang bersandarkan Falsafah Pendidikan Negara.

 

 

MISI SEKOLAH

  1. Melahirkan induvidu yang cekap dan cemerlang melalui Pendidikan Cemerlang.
  2. Melahirkan induvidu yang berkualiti tinggi melalui pemantapan akademik dan disiplin yang tersusun rapi serta kemas.
  3. Melahirkan generasi yang sihat dan ideal dari segi jasmaniah, rohaniah dan mental.
  4. Melahirkan insan yang berilmu pengetahuan melalui kecemerlangan organisasi.
  5. Melahirkan induvidu berkualiti, berakhlak mulia dan berjasa kepada Masyarakat, Agama, Bangsa dan Negara.

 

bf.gif (2015 bytes)