Make your own free website on Tripod.com

OBJEKTIF SEKOLAH

 1. Membina pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan mental para pelajar untuk melahirkan satu generasi yang ideal dan sihat lahiriah dan batiniah.
 2. Memupuk minat, semangat belajar yang tinggi serta berkekalan di kalangan para pelajar.
 3. Mewujudkan generasi pelajar yang peka kepada perubahan mengikut peradaran masa.
 4. Membina, memberi dan mempuk nilai-nilai murni dan semangat patriotik di kalangan para pelajar.
 5. Mempertingkatkan prestasi akdemik dan bukan akademik di sekolah.
 6. Menanamkan sifat - sifat toleransi, optimis dan menjauhkan sifat -sifat prejudis, diskriminasi dan presemis untuk hidup dalam sebuah masyarakat majmuk dengan berpandukan Rukun Negara.
 7. Memupuk dan menanam minat kepada para pelajar dalam bidang kebudayaan seperti muzik, senilukis, kraftangan, tarian, nyanyian dan lain - lain bidang mengenainya.
 8. Sentiasa meningkatkan kecekapan para pelajar dalam bidang kemahiran pembelajaran.
 9. Mewujudkan suasana yang merangsangkan supaya murid - murid dapat menunjukkan kebolehan, bakat dan kemahirannya.
 10. Melahirkan para pelajar yang dapat menguasai 3m ( membaca, mengira dan menulis ) dengan baik dan memuaskan setelah tamat pendidikan peringkat rendah.
 11. Mendidik dan mengajar para pelajar agar dapat membantu mencapai matlamat, cita - cita Wawasan Pendidikan dan menyahut cabaran Wawasan 2020 negara.

bf.gif (2015 bytes)