Make your own free website on Tripod.com

msek1.gif (9013 bytes)

Matlamat sekolah ini ialah untuk memberikan pendidikan Asas yang kukuh, bagi melahirkan pelajar - pelajar yang berpendidikan, berdisplin, bersikap positif dan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, Agama, Bangsa dan Negara. Sekolah ini sedaya mungkin bercita - cita mencapai klimaks Falsafah Falsafah Pendidikan Negara, dengan memastikan perkembangan murid - murid secara menyeluruh dan seimbang meliputi

bf.gif (2015 bytes)