Make your own free website on Tripod.com

FALSAFAH.gif (10182 bytes)

1. Bahawa sanya, murid - murid di sekolah ini mempunyai keupayaan, kebolehan, kemahiran dan potensi untuk berkembang maju dari segi intelektual. Justeru itu, peluang adalah diberi kepada murid - murid untuk mempertingkatkan dan memperkembangkan spirit intelektual itu.
2. Bahawasanya, pendidik - pendidik di Sekolah ini adalah terlatih dan mempunyai keupayaan, berpengetahuan, berkemahiran, cekap, bersemangat tinggi untuk memberi pendidikan yang sempurna, menyeluruh dan bermutu bagi memajukan, eningkatkan prestasi pelajaran dari semasa ke semasa.
3. Bahawasanya, sekolah ini mempunyai keupayaan untuk menyediakan kemudahan fizikal dan tenaga pengajar serta bersiap sedia memikul tanggungjawab yang telah diberikan bagi melahirkan insan yang boleh memberi sumbangan yang positif kepada Nusa, Bangsa dan Agama.